Đại Học Kinh Tế

Đề thi và đáp án tham khảo Tài chính doanh nghiệp đề số 4 – UEB|Đại học Kinh tế (ĐHQG Hà Nội)

Trường Đại học Kinh tế là một trường thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội (tên tiếng Anh: VNU Hanoi-University of Economics and Business, viết tắt: UEB hoặc VNU Hanoi-UEB), là một cơ sở đào tạo bậc đại học và sau đại học, cơ sở nghiên cứu khoa học chuyên ngành kinh tế học và kinh doanh học hàng đầu của Việt Nam.