Đề Cương Tuyển Tập

Câu hỏi ôn tập Tâm lý học đại cương – USSH

CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN TÂM LÍ HỌC ĐẠI CƯƠNG (Dành cho sinh viên hệ chính qui) Câu 01: Anh/chị hãy trình bày đối tượng, nhiệm vụ và nêu các phương pháp nghiên cứu cơ

Đề Cương Tuyển Tập

Tóm tắt công thức vật lý đại cương 1

Chương 1. Vật lí vào đầu thế kỷ XX – 4g (4 LT, 0 BT) §1.1. Lưỡng tính sóng hạt, sóng de Broglie §1.2. Vận tốc ánh sáng, lí thuyết tương đối hẹp §1.3. Phát