Đề Thi Đánh Giá Năng Lực

ĐỀ THI MẪU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG 2022- ĐH QG HCM

Ngày 9/2, ĐHQG-HCM công bố đề thi mẫu ĐGNL 2022.   Bài thi ĐGNL tại ĐHQG-HCM chú trọng đánh giá các năng lực cơ bản để học đại học của thí sinh như: sử dụng