Giáo Trình Tuyển Tập

GIÁO TRÌNH CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC

GIÁO TRÌNH CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC Lời nói đầu Chương 1 Nhập môn Chủ nghĩa xã hội khoa học Chương 2 Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Chương 3 Chủ

Giáo Trình Tuyển Tập

Tài liệu tập huấn (Anh văn chuyên ngành toán cho sinh viên sư phạm toán)

Cơ hội việc làm của sinh viên ngành Sư phạm Toán (dạy Toán bằng tiếng Anh)
Sinh viên tốt nghiệp hệ đào tạo Cử nhân Sư phạm Toán tiếng Anh hầu hết tìm được việc làm ngay sau khi tốt nghiệp tại một số trường Quốc tế cũng như các trường chuyên, trường chất lượng cao. Đây là hệ đào tạo được xã hội cũng như các đơn vị tuyển dụng đánh giá cao và là hệ đào tạo đáp ứng nhu cầu rất lớn về việc làm tại các cơ sở giáo dục trên cả nước.

Giáo Trình Tuyển Tập

Giáo trình giải tích 2 – Tô Văn Ban

Giải tích toán học là nhánh của toán học liên quan đến giới hạn và các lý thuyết liên quan, chẳng hạn như đạo hàm, tích phân, đo lường, chuỗi vô hạn và các hàm giải tích. Những lý thuyết này thường được nghiên cứu trong bối cảnh của các số và hàm số thực và số phức.

Giáo Trình Tuyển Tập

Giải tích 1 Giáo trình và 300 bài tập có lời giải

Giải tích toán học là nhánh của toán học liên quan đến giới hạn và các lý thuyết liên quan, chẳng hạn như đạo hàm, tích phân, đo lường, chuỗi vô hạn và các hàm giải tích. Những lý thuyết này thường được nghiên cứu trong bối cảnh của các số và hàm số thực và số phức.