Đề cương ôn tập môn Thư viện học đại cương dành cho thi vấn đáp (16 Trang)

✅ Chuyên mục: Đề Cương Tuyển Tập
✅ Loại file: ⭐ PDF
✅ Dung lượng: ⭐ 384.34 KB
✅ Lượt xem: ⭐ 4,556 lượt xem
✅ Loại tài liệu: ⭐ Bản tổng hợp (Tải miễn phí)

1. Anh, chị hãy nêu khái niệm Thư viện? 2

2. Anh, chị hãy nêu rõ các chức năng của Thư viện? 3

3. Anh, chị hãy nêu nhiệm vụ của Thư viện? 4

4. Anh, chị hãy nêu các yếu tố cấu thành thư viện? 5

5. Anh, chị hãy trình bày vai trò của thư viện trong xã hội ? 5

6. Anh, chị hãy trình bày quá trình hình thành và phát triển của thư viện học Việt Nam? 6

7. Anh, chị hãy cho biết Nhà nước chỉ đạo phát triển sự nghiệp thư viện như thế nào? 7

8. Anh, chị hãy cho biết Nhà nước kiểm soát thị trường sản phẩm và dịch vụ thông tin thư viện như thế nào? 8

9. Anh, chị hãy trình bày Nguyên lý đảm bảo tính công cộng của thư viện? 9

10. Anh, chị hãy trình bày Nguyên lý “xã hội hóa sự nghiệp thư viện? 10

11. Anh, chị hãy trình bày các dấu hiệu của thư viện công cộng? 11

12. Anh, chị hãy trình bày các loại thư viện khoa học? 12

13. Anh, chị hãy trình bày hiểu biết của anh, chị về thư viện điện tử? 14

14. Anh, chị hãy trình bày hiểu biết của anh, chị về thư viện đa phương tiện? 15

15. Anh, chị hãy trình bày hiểu biết của anh, chị về thư viện ảo? 16