Đề thi đề Tổ chức sự kiện trong văn phòng kỳ 1 năm học 2021-2022 – USSH|Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

✅ Chuyên mục: ĐẠI HỌC KHXHNV
✅ Loại file: ⭐ PDF
✅ Dung lượng: ⭐ 253.02 KB
✅ Lượt xem: ⭐ 8,584 lượt xem
✅ Loại tài liệu: ⭐ Chọn lọc (Tải miễn phí)

ĐỀ THI HẾT MÔN HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2021 – 2022

Môn thi: Tổ chức sự kiện trong văn phòng

Thời gian làm bài: 90 phút

Loại đề thi: Được sử dụng tài liệu
Đối tượng thi: Sinh viên chính quy
Câu 1(5 điểm): Anh/chị hãy phân tích đặc điểm của tổ chức sự kiện? Cho ví dụ?
Câu 2 (5 điểm): Tổng Công ty Honda Việt Nam có kế hoạch tổ chức Chương trình
Gala dinner cuối năm cho cán bộ, nhân viên Tổng công ty. Anh/chị hãy phân tích
mục tiêu, nguồn lực và thiết kế ý tưởng tổ chức.