Đề thi đề Văn hóa công sở kỳ 1 năm học 2021-2022 – USSH|Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

✅ Chuyên mục: ĐẠI HỌC KHXHNV
✅ Loại file: ⭐ PDF
✅ Dung lượng: ⭐ 289.63 KB
✅ Lượt xem: ⭐ 60,133 lượt xem
✅ Loại tài liệu: ⭐ Chọn lọc (Tải miễn phí)
ĐỀ THI HẾT MÔN HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2021 – 2022
Môn thi: Văn hóa công sở
Thời gian làm bài: 90 phút
Loại đề thi: Được sử dụng tài liệu
Đối tượng thi: Sinh viên chính quy
Câu 1 (5 điểm): Anh/chị hãy phân tích các yếu tố tác động tới văn hóa công sở của
tổ chức? Cho ví dụ?
Câu 2 (5 điểm): Anh/chị hãy lý giải tại sao xây dựng văn hóa công sở có ý nghĩa
quan trọng trong việc tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của tổ chức? Liên hệ
thực tiễn.