Đề thi Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam đề số 4 kỳ 1 năm học 2020-2021 – UEB|Đại học Kinh tế (ĐHQG Hà Nội)

✅ Chuyên mục: Đại Học Kinh Tế
✅ Loại file: ⭐ PDF
✅ Dung lượng: ⭐ 143.88 KB
✅ Lượt xem: ⭐ 30,282 lượt xem
✅ Loại tài liệu: ⭐ Có lời giải (Tải miễn phí)

Đề thi Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam đề số 4 kỳ 1 năm học 2020-2021 – UEB|Đại học Kinh tế (ĐHQG Hà Nội)

  • Tài chính Ngân hàng
  • Kinh tế Quốc tế
  • Kinh tế Chính trị
  • Quản trị Kinh doanh
  • Quản lý Kinh tế
  • Quản trị công nghệ và Phát triển doanh nghiệp
  • Quản trị các tổ chức tài chính
  • Kinh tế biển