Đề thi Giải tích 1 đề số 2 kỳ 1 năm học 2020-2021 – UED|Đại học giáo dục(ĐHQG Hà Nội)

✅ Chuyên mục: Đại Học Giáo Dục
✅ Loại file: ⭐ PDF
✅ Dung lượng: ⭐ 214.75 KB
✅ Lượt xem: ⭐ 94,271 lượt xem
✅ Loại tài liệu: ⭐ Chọn lọc (Tải miễn phí)

Đề thi Giải tích 1 đề số 2 kỳ 1 năm học 2020-2021 – UED|Đại học giáo dục(ĐHQG Hà Nội)

 • Khoa Sư phạm
  • Bộ môn Toán
  • Bộ môn Khoa học tự nhiên
  • Bộ môn Khoa học xã hội
  • Bộ môn Lí luận dạy học và Phát triển nghề nghiệp
 • Khoa các Khoa học giáo dục
  • Bộ môn Tâm Lí
  • Bộ môn Giáo Dục
 • Khoa Quản lý giáo dục
  • Bộ môn Lý luận quản lý
  • Bộ môn Khoa học quản lý chuyên ngành
  • Bộ môn Quản lý cơ sở giáo dục
 • Khoa Công nghệ Giáo dục
  • Bộ môn Công nghệ và Giáo dục
  • Bộ môn Khoa học dữ liệu trong giáo dục
  • Bộ môn Quản lí công nghệ trong lớp học
  • Bộ môn thiết kế, phát triển học liệu số