Đề thi giải tích 1- Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng

✅ Chuyên mục: Đại Học Bách Khoa
✅ Loại file: ⭐ PDF
✅ Dung lượng: ⭐ 382.89 KB
✅ Lượt xem: ⭐ 74,726 lượt xem
✅ Loại tài liệu: ⭐ Có lời giải (Tải miễn phí)

Đề thi giải tích 1- Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng

Câu 1 : Tính các tích phân và tích phân suy rộng sau :

Câu 2 : Xét sự hội tụ của tích phân sau:

Câu 3 : Cho z = y

2 + f(xy) với f là hàm khả vi . hãy tính:

Câu 4 : Tìm cực trị của hàm số :

Câu 5 : Viết phương trình pháp tuyến và tiếp diện của mặt