Đề thi Giải tích 3 kỳ 1 năm học 2021-2022 – HUS| ĐẠI HỌC KHTN

✅ Chuyên mục: ĐẠI HỌC KHTN ĐHQG HN
✅ Loại file: ⭐ PDF
✅ Dung lượng: ⭐ 453.24 KB
✅ Lượt xem: ⭐ 88,331 lượt xem
✅ Loại tài liệu: ⭐ Chọn lọc (Tải miễn phí)
Trong đề thi:
-d: là số đơn vị của ngày sinh của bạn (từ 1 đến 31), ví dụ ngày sinh là 24 thì d=4
-m: là số đơn vị của tháng sinh của bạn,
-n: là số đơn vị của số thứ tự của bạn trong danh sách lớp, ví dụ số thứ tự là 53 thì n=3.
Yêu cầu:trang đầu tiên của bài làm viết rõ các thông tin, ví dụ như:
Họ và tên: Nguyễn Văn A
Ngày sinh: 01/12
Số thứ tự: 73
d=1, m=2, n=3(Cần ghi rõ thông tin này)
Chú ý:
-Các bài chỉ có kết quả mà không có các bước thực hiện sẽ không được chấm điểm.
-Các bài thi có dấu hiệu chép của nhau sẽ được kiểm tra kỹvà sẽ bị điểm 0 nếu phát hiện có sai phạm.
Câu 1.(20 đ).
a)Phát biểu định lý Fubini cho trường hợp tích phân 2 lớp.
b)Phát biểu định lý Green trong mặt phẳng.
Câu 2.(20 đ).Vẽ phác họa miền lấy tích phân và đổi thứ tự tích phân sau.
a)/ 2 cos00( , )xf x y dy dx
b) 24220( , )yf x y dx dy
Câu 3. (10đ). Tính thể tích của miền nằm dưới mặt phẳng20d xy z  và nằm trên miền bao bởi hai parabol2yxvà 2xy.(Chú ý: d là số từ ngày sinh của bạn.)
Câu 4. (10đ). Sử dụng tọa độ cực, tính tích phân 3 lớp Bxyz d x dy dztrong đó B là miền được giới hạn bởi các mặt 2222,0,0,0xyzmxyz