Đề thi Hóa sinh học kỳ 1 năm học 2021-2022 – HUS|Trường Đại học Khoa học Tự nhiên | ĐHQGHN

✅ Chuyên mục: ĐẠI HỌC KHTN ĐHQG HN
✅ Loại file: ⭐ PDF
✅ Dung lượng: ⭐ 659.12 KB
✅ Lượt xem: ⭐ 91,233 lượt xem
✅ Loại tài liệu: ⭐ Có lời giải (Tải miễn phí)

Môn thi: HOÁ SINH HỌC (BIO2202)
Số đơn vị học trình: 3; Dành cho sinh viên Chương trình Đào tạo chuẩn, Khoa Sinh học
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề).
Đề gồm 7 câu (02 trang)
———————————————————————–
Câu 1 (0,75 điểm). Hãy điền những từ còn thiếu vào chỗ trống dưới đây?
1. Trong môi trường acid, pH = 4, cấu hình của glycine là:……………………………..Dưới tác
dụng của dòng điện một chiều, trong điện trường, glycine sẽ di chuyển về cực………………..
2. Trong phản ứng ảnh hưởng của chất ức chế cạnh tranh lên hoạt động của một enzyme, để
loại bỏ tác dụng của chất ức chế cạnh tranh, cần…………………………………………………

3. Cho 4 vitamin A, D, E và K. Hãy viết tên vitamin tương ứng với chức năng sinh học của nó
dưới đây:
________Đông máu _______Cân bằng Ca2+ và phosphate
________Chống khô mắt _______Ngăn chặn sự oxi hoá