Đề thi Kinh tế phát triển kỳ 1 năm học 2020-2021 – ULIS|Trường Đại học Ngoại Ngữ

✅ Chuyên mục: Đại Học ngoại Ngữ
✅ Loại file: ⭐ PDF
✅ Dung lượng: ⭐ 123.83 KB
✅ Lượt xem: ⭐ 80,264 lượt xem
✅ Loại tài liệu: ⭐ Có lời giải (Tải miễn phí)

Đề thi Kinh Tế Phát Triển

Câu1: phân tích và giải thích mô hình phát triển kinh tế

Câu 2: phân tích mối liên hệ giữa nguồn lực lao động và phát triển kinh tế