Đề thi Kỹ thuật mô hình – mô phỏng đề số 8 kỳ 1 năm học 2021-2022 – UET|Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội

✅ Chuyên mục: Đại học Công nghệ
✅ Loại file: ⭐ PDF
✅ Dung lượng: ⭐ 674.68 KB
✅ Lượt xem: ⭐ 58,102 lượt xem
✅ Loại tài liệu: ⭐ Chọn lọc (Tải miễn phí)

Môn thi: Kỹ thuật mô hình – mô phỏng

(Hãy lựa chọn 01 phương án đúng)

1) Sơ đồ sai phân trung tâm:
A- Chỉ được áp dụng theo không gian
B- Chỉ được áp dụng theo thời gian
C- Áp dụng được cả theo không gian và thời gian
2) Mô hình tỷ lệ là:
A- Mô hình tương tự với hệ thống thực nhưng đơn giản hơn
B – Mô hình được xây dựng từ hệ phương trình toán-lý, phản ánh được các tính chất của hệ thống
C – Mô hình được xây dựng bởi các phần tử vật lý có cấu tạo giống hệ thống thực nhưng có kích thước phù hợp
với điều kiện để tiến hành thực nghiệm, thí nghiệm
3) Tính toán song song là:
A- Tính toán nhiều bài toán trong cùng một khoảng thời gian
B- Tính toán nhiều bài toán trên cùng một máy tính có nhiều bộ xử lý
C- Tính toán một bài toán trên cùng một hệ thống máy tính có nhiều bộ xử lý
D- Tính toán một bài toán trên hai hệ thống máy tính để kiểm tra kết quả nhận được
4) Phương pháp Euler và phương pháp Euler Cauchy:
A- Phương pháp Euler – Cauchy có độ chính xác cao hơn; phức tạp hơn phương pháp Euler
B- Phương pháp Euler – Cauchy đơn giản hơn hơn phương pháp Euler
C- Phương pháp Euler – Cauchy đơn giản hơn; độ chính xác cao hơn hơn phương pháp Euler
5) Thứ tự đúng các công việc trong mô hình mô phỏng là:
A- Kiểm tra chương trình Kiểm định mô hình  Hiệu chỉnh mô hình
B- Kiểm tra chương trình  Hiệu chỉnh mô hình  Kiểm định mô hình
C- Kiểm định mô hình  Hiệu chỉnh mô hình  Kiểm tra chương trình
D- Hiệu chỉnh mô hình  Kiểm tra chương trình  Kiểm định mô hình
6) Phương pháp Runge-Kutta:
A- Sử dụng phương pháp lặp
B- Có độ chính xác thay đổi được
C- Cả hai điều trên
7) Mô hình hóa là:
A – Biến hệ thống thực thành mô hình để nghiên cứu
B- Đơn giản hóa hệ thống để nghiên cứu
C- Sự thay thế hệ thống thực bằng mô hình để nghiên cứu