Đề thi Logic học đại cương đề số 3 kỳ 2 năm học 2020-2021 – UEB|Đại học Kinh tế (ĐHQG Hà Nội)

✅ Chuyên mục: Đại Học Kinh Tế
✅ Loại file: ⭐ PDF
✅ Dung lượng: ⭐ 419.03 KB
✅ Lượt xem: ⭐ 23,942 lượt xem
✅ Loại tài liệu: ⭐ Bản tổng hợp (Tải miễn phí)

Đề thi Logic học đại cương

  • Kinh tế dành cho sinh viên Khoa Luật
  • Kinh tế Phát triển dành cho sinh viên Khoa Luật
  • Kinh tế Phát triển dành cho sinh viên ngành Quản lý tài nguyên thiên nhiên của Trường ĐH KHTN
  • Kinh tế Quốc tế dành cho sinh viên Trường ĐH KT
  • Kinh tế Quốc tế dành cho sinh viên Trường ĐH NN
  • Tài chính – Ngân hàng dành cho sinh viên Khoa Luật
  • Tài chính – Ngân hàng dành cho sinh viên Trường ĐH CN
  • Tài chính – Ngân hàng dành cho sinh viên Trường ĐH KT
  • Tài chính – Ngân hàng dành cho sinh viên Trường ĐH NN