Đề thi Lý sinh học (Y Đa Khoa, Răng Hàm Mặt) đề số 1 kỳ 1 năm học 2020-2021 – UMP|Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội

✅ Chuyên mục: Đại Học Y Dược
✅ Loại file: ⭐ PDF
✅ Dung lượng: ⭐ 201.77 KB
✅ Lượt xem: ⭐ 5,016 lượt xem
✅ Loại tài liệu: ⭐ Chọn lọc (Tải miễn phí)

Đề thi Lý sinh học (Y Đa Khoa, Răng Hàm Mặt) đề số 1 kỳ 1 năm học 2020-2021 – UMP|Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội

  • Y đa khoa

  • Răng – Hàm – Mặt**

  • Dược học

  • Điều dưỡng

  • Kỹ thuật hình ảnh y học

  • Kỹ thuật xét nghiệm y học