ĐỀ THI MẪU MÔN VẬT LÝ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG 2022- ĐH SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

✅ Chuyên mục: Đề Thi Đánh Giá Năng Lực
✅ Loại file: ⭐ PDF
✅ Dung lượng: ⭐ 733.24 KB
✅ Lượt xem: ⭐ 47,056 lượt xem
✅ Loại tài liệu: ⭐ Chọn lọc (Tải miễn phí)

ĐỀ THI MẪU MÔN VẬT LÝ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG 2022- ĐH SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CHUYÊN BIỆT NĂM 2022

Để giúp thí sinh tìm hiểu về bài thi đánh giá năng lực, chuẩn bị tốt cho việc tham dự Kỳ thi sắp tới, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (HCMUE) công bố đề thi minh họa cụ thể như sau:

Câu 3. Một nguồn âm phát ra tín hiệu đặt trên bề mặt biển như hình vẽ. Ba bạn Nam, Tuấn
và Minh ở ba vị trí lần lượt là: trên bờ, dưới biển và trong khoang chứa của một tàu ngầm đậu
gần nguồn như hình vẽ. Minh sử dụng một thanh nhôm đặc tiếp xúc với thành tàu để thu âm
từ ngoài vào trong tàu ngầm. Biết khoảng cách giữa các bạn với nguồn âm là bằng nhau.

Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Minh nghe được âm sớm nhất, sau đó đến Tuấn và Nam nghe được âm sau cùng.
B. Nam nghe được âm trước, sau đó đến Tuấn và Minh nghe được âm sau cùng.
C. Nam nghe được âm trước, sau đó đến Minh và Tuấn nghe được âm sau cùng.
D. Minh nghe được âm trước, sau đó đến Nam và Tuấn nghe được âm sau cùng.