Đề Thi Môn Tự Động Hoá, Kiểm Tra Và Điều Khiển – Trường Đại học Bách Khoa Hồ Chí Minh

✅ Chuyên mục: Đại Học Bách Khoa HCM
✅ Loại file: ⭐ PDF
✅ Dung lượng: ⭐ 94.53 KB
✅ Lượt xem: ⭐ 71,028 lượt xem
✅ Loại tài liệu: ⭐ Chọn lọc (Tải miễn phí)

Đề Thi Môn Tự Động Hoá, Kiểm Tra Và Điều Khiển – Trường Đại học Bách Khoa Hồ Chí Minh

Sinh viên tốt nghiệp ngành Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hoá có kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức cơ sở và chuyên ngành về kỹ thuật điều khiển và tự động hoá. Sinh viên có khả năng phân tích, giải quyết vấn đề và đánh giá các giải pháp, có năng lực xây dựng và quản trị các hệ thống điều khiển tự động, có kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm, có thái độ nghề nghiệp phù hợp đáp ứng được các yêu cầu phát triển của ngành và xã hội.

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại các công ty, xí nghiệp, các nhà máy liên quan đến các lĩnh vực về thiết kế, có thể vận hành, bảo trì và bảo dưỡng các hệ thống điều khiển điện tự động.