Đề thi Những vấn đề kinh tế chính trị ở Việt Nam đề số 3 kỳ 1 năm học 2020-2021 – UEB|Đại học Kinh tế (ĐHQG Hà Nội)

✅ Chuyên mục: Đại Học Kinh Tế
✅ Loại file: ⭐ PDF
✅ Dung lượng: ⭐ 137.20 KB
✅ Lượt xem: ⭐ 39,829 lượt xem
✅ Loại tài liệu: ⭐ Chọn lọc (Tải miễn phí)

Đề thi Những vấn đề kinh tế chính trị ở Việt Nam đề số 3 kỳ 1 năm học 2020-2021 – UEB|Đại học Kinh tế (ĐHQG Hà Nội)

  • Tài chính Ngân hàng
  • Kinh tế Quốc tế
  • Kinh tế Chính trị
  • Quản trị Kinh doanh
  • Quản lý Kinh tế
  • Quản trị công nghệ và Phát triển doanh nghiệp
  • Quản trị các tổ chức tài chính
  • Kinh tế biển