Đề thi Tối ưu rời rạc đề số 46 kỳ 1 năm học 2021-2022 – HUS|Trường Đại học Khoa học Tự nhiên | ĐHQGHN

✅ Chuyên mục: ĐẠI HỌC KHTN ĐHQG HN, Tin tức mùa thi
✅ Loại file: ⭐ PDF
✅ Dung lượng: ⭐ 319.47 KB
✅ Lượt xem: ⭐ 75,714 lượt xem
✅ Loại tài liệu: ⭐ Chọn lọc (Tải miễn phí)

Tối ưu rời rạc đề số 46 kỳ 1 năm học 2021-2022

LƯU Ý:
– Hãy dùng chính ngôn ngữ của mình, dịch từ slide, nội dung giống sách, tài liệu trên mạng hay
giống bất kì một bài làm nào khác đều không được điểm (cả người chép lẫn người cho chép).
– Tổng điểm của các câu là 11.
Bài 1 (1.5 điểm). Hãy lựa chọn một bài toán đã học trong môn học Tối ưu rời rạc, nêu định nghĩa
bài toán, trình bày một thuật toán giải bài toán và độ phức tạp tính toán của thuật toán.
Bài 2 (2.5 điểm). Chính phủ muốn xây dựng hệ thống đường cao tốc nối 5 tỉnh thành phố gồm
Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình và Phú Thọ với nhau. Khoảng cách đường nối trực tiếp
giữa các tỉnh nếu được xây dựng được đưa ra bởi bảng sau (độ dài theo đơn vị km)