Đề thi Truyền thông giáo dục sức khỏe và y đức đề số 1 kỳ 1 năm học 2020-2021 – UMP|Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội

✅ Chuyên mục: Đại Học Y Dược
✅ Loại file: ⭐ PDF
✅ Dung lượng: ⭐ 253.52 KB
✅ Lượt xem: ⭐ 45,528 lượt xem
✅ Loại tài liệu: ⭐ Có lời giải (Tải miễn phí)

Đề thi Truyền thông giáo dục sức khỏe và y đức đề số 1 kỳ 1 năm học 2020-2021 – UMP|Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội

  • Y đa khoa
  • Răng – Hàm – Mặt**
  • Dược học
  • Điều dưỡng
  • Kỹ thuật hình ảnh y học
  • Kỹ thuật xét nghiệm y học