Đề Thi Và Đáp Án Môn Điện Tử Công Suất -Trường Đại học Bách Khoa Hồ Chí Minh

✅ Chuyên mục: Đại Học Bách Khoa HCM
✅ Loại file: ⭐ PDF
✅ Dung lượng: ⭐ 2.76 MB
✅ Lượt xem: ⭐ 47,758 lượt xem
✅ Loại tài liệu: ⭐ Có lời giải (Tải miễn phí)

Đề Thi Và Đáp Án Môn Điện Tử Công Suất -Trường Đại học Bách Khoa Hồ Chí Minh

Điện tử công suất là công nghệ biến đổi điện năng từ dạng này sang dạng khác trong đó các phần tử bán dẫn công suất đóng vai trò trung tâm. Bộ biến đổi điện tử công suất còn được gọi là bộ biến đổi tĩnh để phân biệt với các máy điện truyền thống biến đổi điện dựa trên nguyên tắc biến đổi điện từ trường.