Đề Thi Và Đáp Án Môn Giải Tích Mạch -Trường Đại học Bách Khoa Hồ Chí Minh

✅ Chuyên mục: Đại Học Bách Khoa HCM
✅ Loại file: ⭐ PDF
✅ Dung lượng: ⭐ 112.61 KB
✅ Lượt xem: ⭐ 38,419 lượt xem
✅ Loại tài liệu: ⭐ Có lời giải (Tải miễn phí)

Đề Thi Và Đáp Án Môn Giải Tích Mạch -Trường Đại học Bách Khoa Hồ Chí Minh

Mục đích môn học là cung cấp các kiến thức cơ bản và các phương pháp phân tích, tính toán, mạch điện như Định luật Ohm và Kirchoff.

Nó phát triển thành các kỹ thuật phân tích mạch như thế nút và dòng mắt lưới và các mạch tương đương. Môn học này cũng bao gồm việc phân tích các mạch kích thích hình sin, bao gồm cả việc tính toán công suất, các phương pháp phân tích mạch trong miền thời gian và miền tần số để giải quyết đơn giản và mạch đa chiều

– Các vấn đề cơ bản về mạch điện : mạch điện, mô hình, các phần tử mạch. Công suất và năng lượng. Định luật Kirchhoff và các phương pháp phân tích mạch như phương pháp dòng nhánh, dòng mắt lưới, điện thế nút, các mạch tương đương Định lý Thévénin và Norton

– Phân tích mạch ở chế độ xác lập điều hòa : Ảnh phức. Quan hệ dòng áp trên các phần tử RLC. Trở kháng và dẩn nạp. Định luật Kirchhoff dạng phức. Phân tích mạch dùng ảnh phức. Đồ thị vectơ. Biến đổi mạch. Công suất. Phối hợp trở kháng giữa tải và nguồn. Mạch cộng hưởng.

– Các mạch điện với các phần tử đặc biệt như mạch nguồn tuần hoàn không sin, mạch có hổ cảm mạch biến áp lý tưởng, mạch khuếch đại thuật toán và mạch 3 pha.

– Phân tích mạch trong miền thời gian : Phương pháp tích phân kinh điển. Phương pháp toán tử