Giáo trình Thiết kế đồ án công nghệ chế tạo máy – Trần Văn Địch

✅ Chuyên mục: Tin tức mùa thi
✅ Loại file: ⭐ PDF
✅ Dung lượng: ⭐ 5.61 MB
✅ Lượt xem: ⭐ 93,273 lượt xem
✅ Loại tài liệu: ⭐ Bản tổng hợp (Tải miễn phí)

Toàn bộ tài liệu được biên tập công phú, công thức tính toán và hướng dẫn rất chi tiết . Được phân ra làm 9 chương như sau.

Chương 1 : Nội dung và trình tự thiết kế
Chương 2 : Phân tích chi tiết gia công
Chương 3 : Xác định phương pháp chế tạo
Chương 4 : Thiết kế quy trình công nghệ phôi
Chương 5 : Tính toán và thiết kế đồ gá
Chương 6 : Tính toán thiết kế quy trình công nghệ
Chương 7 :Thiết kế phân xưởng cơ khí
Chương 8 : Tính toán độ chính xác nguyên công
Chương 9 : Viết thuyết minh và bảo vệ