Hướng dẫn ôn thi môn Kinh tế chính trị Mác- Lê nin – PTS Nguyễn Văn Hào

✅ Chuyên mục: Đề Cương Tuyển Tập
✅ Loại file: ⭐ PDF
✅ Dung lượng: ⭐ 553.00 KB
✅ Lượt xem: ⭐ 26,174 lượt xem
✅ Loại tài liệu: ⭐ Bản tổng hợp (Tải miễn phí)

Trong một thế giới phẳng và sự toàn cầu hóa đang diễn ra mạnh mẽ như ngày hôm nay. Đòi hỏi mỗi cá nhân phải nhận thức được những quy luật của nền kinh tế thị trường, quy luật của cạnh tranh, cung – cầu… và để có sự hiểu biết cơ bản về kinh tế – chính trị cho mọi người dù là là sinh viên, người đi làm, nhà kinh doanh… chúng tôi xin được giới thiệu cuốn giáo trình Kinh tế chính trị Mac – Lenin.