Tài Liệu Lập Trình WinCC Cho Hệ Thống SCADA

✅ Chuyên mục: Tài Liệu Sưu Tầm
✅ Loại file: ⭐ PDF
✅ Dung lượng: ⭐ 2.07 MB
✅ Lượt xem: ⭐ 25,534 lượt xem
✅ Loại tài liệu: ⭐ Chọn lọc (Tải miễn phí)

LẬP TRÌNH WINCC CHO HỆ THỐNG SCADA: LINK DOWLOAD TRỌN BỘ TÀI LIỆU

Tài Liệu Hướng Dẫn Chi Tiết Lập Trình WinCC Cho Hệ Thống SCADA

Một sinh viên ngành tự động hoá, hay xa hơn là một kỹ sư tự động hoá không ai không biết tới phần mềm lập trình Wincc.

WinCC là phần mềm chuyên dụng của hãng Siemens. Dùng để xây dựng giao diện giám sát, điều khiển và thu thập dữ liệu trong hệ thống tự động hóa. WinCC là phần mềm thiết kế giao diện HMI (Human Machine Interface) trong hệ thống SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition).

Chức năng chính là thu thập dữ liệu, giám sát và điều khiển quá trình sản xuất.

Lập Trình WinCC Cho Hệ Thống SCADA Như Thế Nào?

Phần mềm lập trình WinCC cung cấp các công cụ phần mềm.

Để thiết lập một giao diện điều khiển chạy trên các hệ điều hành của hãng Microsoft Windows NT, Windows 2000, XP, Vista, Windows 7 …Với WinCC, người sử dụng có thể trao đổi dữ liệu với PLC của nhiều hãng khác nhau. Như: ABB, Siemens, Mitsubishi, Allen braddly, Omron,.. Thông qua cổng COM với chuẩn RS232 của PC và chuẩn RS485 của PLC.

Đối với phần mềm lập trình WinCC, chúng ta có thể sử dụng nhiều giải pháp khác nhau cho để giải quyết công việc. Từ thiết kế cho hệ thống có quy mô nhỏ đến hệ thống có quy mô lớn. Hệ thống thực hiện sản xuất – MES (Manufacturing Excution System). WinCC có thể mô phỏng bằng hình ảnh đối với các sự kiện xảy ra trong quá trình điều khiển dưới dạng chuỗi sự kiện. WinCC cung cấp nhiều hàm chức năng cho mục đích hiển thị, thông báo, ghi báo cáo, xử lý thông tin đo lường, các tham số công thức,.. Là một trong những chương trình thiết kế giao diện HMI được sử dụng nhiều hiện nay.

 

Lập Trình WinCC

Lập Trình WinCC

Lập Trình WinCC