Tài liệu ngữ pháp tiếng anh thi TOEIC

✅ Chuyên mục: Tài Liệu Sưu Tầm
✅ Loại file: ⭐ PDF
✅ Dung lượng: ⭐ 1.17 MB
✅ Lượt xem: ⭐ 43,736 lượt xem
✅ Loại tài liệu: ⭐ Có lời giải (Tải miễn phí)

Tài liệu ngữ pháp tiếng anh thi TOEIC

Chào mừng các bạn đến với “Hệ thống ngữ pháp” chuẩn củaÔn Thi Toeic trong loạt hệ thống kiến thức trọng tâm học ônToeic hiệu quả. Đúng như tên gọi, mục lớn này nhằm giúp
người học biết, nắm bắt và hiểu một cách có hệ thống các
chuyên đề ngữ pháp chính cần có để hoàn thành tốt bài thi
Toeic mới với 2 phần chính là Nghe và Đọc. Khởi động vữngchắc với việc làm quen, phân biệt và chia 12 thì cơ bản trongTiếng Anh nhanh chóng, chính xác. Tiếp đó, chúng ta sẽ tựtin cùng học về đặc tính của các từ loại, câu, mệnh đề. Đặc
biệt, người học sẽ hoàn tất khung ngữ pháp một cách chắc
chắn khi được gợi nhắc về các trường hợp ngoại lệ dễ gặptrong bài thi liên quan tới ngữ pháp. Cụ thể, “hệ thống ngữpháp” gồm 27 chuyên đề, mỗi chuyên đề gồm có lý thuyết
trọng tâm, dễ hiểu và 20 câu hỏi trắc nghiệm ôn luyện hiệu
quả từ dễ tới khó:
Bài 2: Hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn
Bài 3: Hiện tại hòan thành, hiện tại hoàn thành tiếp diễn
Bài 4: Quá khứ đơn, quá khứ tiếp diễn
Bài 5: Quá khứ hoàn thành, quá khứ hoàn thành tiếp diễn
Bài 6: Tương lai đơn, tương lai tiếp diễn
Bài 7: Tương lai hoàn thành, tương lai hoàn thành tiếp diễnBài 8: Tổng hợp thời thì
Bài 9: Các dạng thức của động từ: Ving, To do
Bài 10: Động từ khuyết thiếu