Tiểu luận Lý thuyết cắt gọt kim loại kỳ 1 năm học 2021-2022 – UET|Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội

✅ Chuyên mục: Đại học Công nghệ
✅ Loại file: ⭐ PDF
✅ Dung lượng: ⭐ 265.29 KB
✅ Lượt xem: ⭐ 41,304 lượt xem
✅ Loại tài liệu: ⭐ Chọn lọc (Tải miễn phí)

LÝ THUYẾT CẮT GỌT KIM LOẠI
1. Trình bày hiểu biết của nhóm về nhóm chế tạo thiết bị bằng
phương pháp gia công cắt gọt
(Gợi ý: định nghĩa, khả năng công nghệ, phạm vi ứng
dụng, hướng phát triển….)
2. Trình bày các hiện tượng vật lý xảy ra trong quá trình cắt gọt
gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng gia công, cách khắc phục
Gợi ý: Phần lý thuyết viết ngắn gọn, càng nhiều ví dụ thực
tế càng tốt. (Ví dụ có thể liên hệ máy thái rau củ là một ứng
dụng của lý thuyết cắt gọt)
Câu 1:
Câu 2: (nhiệt cắt, rung động, mòn dao, lẹo dao….)