Tóm tắt công thức vật lý đại cương 1

✅ Chuyên mục: Đề Cương Tuyển Tập
✅ Loại file: ⭐ PDF
✅ Dung lượng: ⭐ 377.86 KB
✅ Lượt xem: ⭐ 62,090 lượt xem
✅ Loại tài liệu: ⭐ Bản tổng hợp (Tải miễn phí)

Chương 1. Vật lí vào đầu thế kỷ XX – 4g (4 LT, 0 BT)

§1.1. Lưỡng tính sóng hạt, sóng de Broglie

§1.2. Vận tốc ánh sáng, lí thuyết tương đối hẹp

§1.3. Phát xạ của vật đen tuyệt đối, thuyết lượng tử ánh sáng

§1.4. Giới thiệu cơ học lượng tử

Chương 2. Chuyển động – 8g (6 LT, 2 BT)

§2.1. Chất điểm, các đại lượng cơ bản của chuyển động

§2.2. Véc tơ, hệ tọa độ, chuyển động trong hệ tọa độ vuông góc

§2.3. Lực quán tính, chuyển động dưới tác dụng của lực quán tính

§2.4. Chuyển động của chất điểm trong trường lực không đổi